Gençtur

GENÇTUR, amacı gençlerin, bireysel, sosyal ve kültürel gelişimlerine  destek olacak her türlü etkinliğe en uygun koşullarda katılmaları  için olanaklar geliştirmek, var olan olanaklara en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlamak olan bir sosyal işletmedir.

Gençtur, 1959 yılında Türkiye Gönüllü Çalışma Kamplarını Teşvik Derneği adıyla kurulan  ve 70’li yıllara gelindiğinde Gönüllü Hizmetler Derneği(GHD) olarak  çalışmalarını sürdüren GHD’nin devamıdır.

1.Dünya Savaşının yıkmış olduğu Avrupa’da ortaya atılan ve 2. Dünya Savaşından sonra bütün dünyada yaygınlaşan “Gönüllü Hizmet” ve “Gö­nüllü Çalışma Kampları” fikri, ülkemizde 1959 yılında kurulan Türkiye Gönüllü Çalışma Kamplarını Teşvik Derneği (TGÇKTD) ile uygulanma olanağı buldu.

Derneğin çalışmalarının “Gönüllü Çalış­ma Kampları” çerçevesi içinden çıkarak daha geniş bir uygulama ola­nağı bulması ile 1968 yılında 11. genel kurulda yapılan tüzük deği­şikliği ile adı Türkiye Gönüllü Hizmetler Derneği olarak değiştirildi Ve 1972 yılında çıkan yeni dernekler kanunu ile adı Gönüllü Hizmetler Derneği oldu.

Çalışan ve okuyan gençlerin “Gönüllü Hiz­met” yoluyla yurt kalkınmasında aktif bir rol oynamasını amaçlayan GHD düzenlediği “Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları” ile hem bu amacına ulaşmaya çalışmakta, hem de Uluslararası gençliğin karşılıklı yakınlaşmasını, dil ve kültür alışverişinde bulunmasını sağlamakta ve uluslararası hürriyet ve barış ilkelerini desteklemekteydi.

Temsilci_LogoGençtur,  o dönemde kanunlar, dernek bünyesinde iktisadi işletme yapısı barındırmadığı için, GHD çalışmalarına maddi destek sağlamak ve  turizm sektöründe yapılmaya başlanan ticari faaliyetleri yasal bir çatı altında sürdürmek  amacıyla 1979 yılında kuruldu.

Yurtiçi kamplar düzenleyen, yurtdışı kamplarına Türk gençlerinin katılmasını sağlayan, gelir getirmesi amacıyla uçak, tren, otobüs bileti satışları yapan ve turlar düzenleyen  GHD  içinde yer alan gönüllülerden oluşan bir grup, Gençtur’u  kurarak  hem yapılan turizm faaliyetlerini yasal bir çatı altına aldı ve hem de dernek amaçlarına ulaşabilmek için düzenli bir  gelir  sağlamayı amaçladı.

12 Eylül 1980 yılında tüm STK’lar gibi GHD’nin de kapatılması nedeniyle  2002 yılına kadar tüm çalışmalarını Gençtur Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti  adı altında sürdüren Gençtur, 2002 yılında Gençtur – Gençlik Turizmi Derneği’nin kurulmasıyla  tekrar ikili bir yapıya kavuşmuş oldu.

Gençlik Turizmi Derneği’nin gençlere yönelik çalışmaları ile sivil toplum alanında, Kar amacı gütmeyen bir sosyal işletme olan GENÇTUR Turizm ve Seyahat Acentesi olarak’da gençlik turizmi alanında hizmet veren  Gençtur’un çalışmalarını şöyle sıralayabiliriz.

Yurt içi Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları :
Yerel yönetimler ve STK’ların işbirliği ile düzenlenen sosyal içerikli, toplumsal yarar amaçlı kamu yararına 1-2-3 haftalık gönüllü çalışma programları.
Yurt Dışı Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları :
85 ülkede, kamu yararına, 1-2-3 haftalık devreler halinde düzenlenen sosyal içerikli projeler.
Genç Tatil :
Yurtiçinde 10-14, 14-17 yaş grubuna yönelik kişisel gelişim ve hobi kampları
Düşlerim Gerçekleşiyor:
Yurtiçinde 10-14 yaş grubu sosyal dezavantajlı çocuklara yönelik olarak düzenlenen kişisel gelişim yaz kampları
Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH-EVS) :
AB ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarında 2-12 ay süreyle gönüllü çalışma olanağı sağlayan ve tüm giderleri AB fonlarından karşılanan gönüllü çalışma programı.
Eko Çiftlik yerleşimleri :
Buğday Derneği tarafından düzenlenen TATUTA (Tarım –  Turizm-Takas ) programı kapsamında eko çiftliklerde  gönüllü çalışma ve konuk olma programı
Ulaşım Hizmetleri :
Tüm dünyaya ekonomik uçak biletleri. Avrupa’da sınırsız seyahat olanağı sağlayan INTER RAIL tren biletleri
Uluslararası İndirim Kartları :
Yurt içi ve yurt dışında çeşitli indirimler sağlayan Uluslararası Öğrenci, Gençlik ve Öğretmen kartları

Ulusal ve Uluslararası Üyelik ve Temsilcilikleri

UNESCO/ CCIVS  – Uluslararası Gönüllü Hizmet Kuruluşları Birliği
ALLIANCE           – Avrupa Gönüllü Hizmet Kuruluşları Birliği
ISTC                    – Uluslararası Öğrenci Seyahat Federasyonu
IATA                   – Uluslararası Havayolları Birliği
TÜRSAB             – Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
SCI                      –  Uluslararası Sivil Servis
TCDD                 –  T.C. Devlet Demir Yolları

GENÇTUR üyesi olduğu bu kuruluşlar aracılığı ile 85 ülkede 163 kuruluş ile işbirliği yaparak gençlerin dünyaya bakış açılarının genişlemesine yönelik her türlü fırsatı sunmaktadır. 

GENÇTUR 1989 -1998 yılları arasında 3 dönem ALLIANCE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Rakamlar ile GENÇTUR

1979 – 2015 arası 36 yılda Gençtur olarak :

  • 1.500.000 kişiye erişilmiş,
  • 303.377 kişiye hizmet verilmiş,
  • 22.990 genci yurtdışına göndermiş,
  • Yurtiçindeki projelerine 13.250’yi aşkın yerli ve yabancı genç katılmış,
  • 175.371 gence Uluslararası Öğrenci ve Gençlik Kartı düzenlenmiştir.

1959 – 2015 arası 56 yılda GHD ve Gençtur olarak :

  • 1500 üzerinde Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı, Çocuk ve Yenigenç Kampı ve Düşlerim Gerçekleşiyor projesi gerçekleştirilmiş ve
  • 15.400’ün üzerinde Türk ve yabancı gönüllü, 10-17 arası çocuk ve yenigençin bu projelere katılımı sağlanmıştır.