Gençtur & Gönüllü Hizmetler Derneği

Gönüllü Hizmetler Derneği, hedefi toplumu oluşturan tüm bireylerin katılımcı yurttaşlar olmasına olanaklar sağlamak amacıyla; bireylerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olacak her türlü etkinliğe en uygun koşullarda katılmalarını ve var olan olanaklara en kolay şekilde ulaşmalarını sağlamak olan bir sivil toplum kuruluşudur.

Gönüllü Hizmetler Derneği, 1959 yılında Türkiye Gönüllü Çalışma Kamplarını Teşvik Derneği adıyla kurulan ve 70’li yıllara gelindiğinde Gönüllü Hizmetler Derneği (GHD) olarak çalışmalarını sürdüren oluşumun devamıdır.

1.Dünya Savaşının yıkmış olduğu Avrupa’da ortaya atılan ve 2. Dünya Savaşından sonra bütün dünyada yaygınlaşan “Gönüllü Hizmet” ve “Gö­nüllü Çalışma Kampları” fikri, ülkemizde 1959 yılında kurulan Türkiye Gönüllü Çalışma Kamplarını Teşvik Derneği (TGÇKTD) ile uygulanma olanağı buldu.

Derneğin çalışmalarının “Gönüllü Çalış­ma Kampları” çerçevesi içinden çıkarak daha geniş bir uygulama ola­nağı bulması ile 1968 yılında 11. genel kurulda yapılan tüzük deği­şikliği ile adı Türkiye Gönüllü Hizmetler Derneği olarak değiştirildi Ve 1972 yılında çıkan yeni dernekler kanunu ile adı Gönüllü Hizmetler Derneği oldu.

Çalışan ve okuyan gençlerin “Gönüllü Hiz­met” yoluyla yurt kalkınmasında aktif bir rol oynamasını amaçlayan GHD düzenlediği “Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları” ile hem bu amacına ulaşmaya çalışmakta, hem de Uluslararası gençliğin karşılıklı yakınlaşmasını, dil ve kültür alışverişinde bulunmasını sağlamakta ve uluslararası hürriyet ve barış ilkelerini desteklemekteydi.

Temsilci_LogoGençtur,  o dönemde kanunlar, dernek bünyesinde iktisadi işletme yapısı barındırmadığı için, GHD çalışmalarına maddi destek sağlamak ve  turizm sektöründe yapılmaya başlanan ticari faaliyetleri yasal bir çatı altında sürdürmek  amacıyla 1979 yılında kuruldu.

Yurtiçi kamplar düzenleyen, yurtdışı kamplarına Türk gençlerinin katılmasını sağlayan, gelir getirmesi amacıyla uçak, tren, otobüs bileti satışları yapan ve turlar düzenleyen  GHD  içinde yer alan gönüllülerden oluşan bir grup, Gençtur’u  kurarak  hem yapılan turizm faaliyetlerini yasal bir çatı altına aldı ve hem de dernek amaçlarına ulaşabilmek için düzenli bir  gelir  sağlamayı amaçladı.

12 Eylül 1980 yılında tüm STK’lar gibi GHD’nin de kapatılması nedeniyle  2002 yılına kadar tüm çalışmalarını GENÇTUR Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti  adı altında sürdüren GENÇTUR, 2002 yılında GENÇTUR – Gençlik Turizmi Derneği’nin kurulmasıyla  yeniden ikili bir yapıya kavuşmuş oldu.

11-12 Aralık 2016 tarihinde Selimpaşa Family Otel’de  yapılan Gençtur’un Yıllık Değerlendirme toplantısında    2017 itibari ile Kampçılık ve diğer gönüllü proje çalışmalarımızın GHD Vakfı’na ya da derneğe devredilmesi sürecininin başlatılması  kararı alındı.

03.08.2017 tarihli YK (Yönetim Kurulu) toplantısı ile,   kampçılık ve diğer gönüllü proje çalışmalarımızın tümünün Gençtur – Gençlik Turizmi Derneği bünyesi altında yürütülmesine ve  dernek adına  yapılacak tüm akçeli işlerin  yürütülmesi için  Gençtur- Gençlik Turizmi Derneği İktisadi İşletmesi’nin  kurulmasına  karar verildi ve 13.09.2017 tarihinde iktisadi işletmenin kuruluşu tamamlandı ve dernekle bağlantılı tüm gelir getirici aktiviteler  iktisadi işletme üzerinden  yürütülmeye başlandı.

19.1.2019 tarihindeki olağanüstü genel kurulda aldığımız karar gereğince GENÇTUR- GENÇLİK TURİZMİ DERNEĞİ olan adımız, ”tıpkı  Türkiye’de ilk uluslararası gönüllü çalışma kampının yapıldığı 1959’daki gibi”  GÖNÜLLÜ HİZMETLER DERNEĞİ olarak değişti.

Kurumsallaşmış değerlerimiz ve ilkelerimizle, aynı kadromuz, eski ve yeni programlarımızla yalnızca gençleri değil, toplumun tüm kesimlerini gönüllülüğe yönlendirerek gönüllülük kavramını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Gücümüzü 60 yıllık birikimimizden alıyoruz.

Gönüllü Hizmetler Derneği ’nin bünyesinde yer alan çalışmaları şöyle sıralayabiliriz.

Yurt içi Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları :
Yerel yönetimler ve STK’ların işbirliği ile düzenlenen sosyal içerikli, toplumsal yarar amaçlı kamu yararına 1-2-3 haftalık gönüllü çalışma programları.
Yurt Dışı Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları :
Üyesi olduğumuz uluslararası ağlarda yer alan 85 ülkede, kamu yararına, 1-2-3 haftalık devreler halinde düzenlenen sosyal içerikli projeler.
Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH-EVS) :
Erasmus+ Programı kapsamında, AB ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarında 2-12 ay süreyle gönüllü çalışma olanağı sağlayan ve tüm giderleri AB fonlarından karşılanan gönüllü çalışma programı.
Düşlerim Gerçekleşiyor:
Yurtiçinde 10-14 yaş grubu sosyal dezavantajlı çocuklara yönelik olarak düzenlenen kişisel gelişim yaz kampları
Eko Çiftlik yerleşimleri :
Buğday Derneği tarafından düzenlenen TATUTA (Tarım –  Turizm-Takas ) programı kapsamında eko çiftliklerde  gönüllü çalışma ve konuk olma programı

Ulusal ve Uluslararası Üyelik ve Temsilcilikleri

UNESCO/ CCIVS  – Uluslararası Gönüllü Hizmet Kuruluşları Birliği
ALLIANCE           – Avrupa Gönüllü Hizmet Kuruluşları Birliği
ISTC                     – Uluslararası Öğrenci Seyahat Federasyonu
SCI                       –  Uluslararası Sivil Servis

Gönüllü Hizmetler Derneği üyesi yada temsilcisi olduğu bu kuruluşlar aracılığı ile 85 ülkede 163 kuruluş ile işbirliği yaparak gençlerin dünyaya bakış açılarının genişlemesine yönelik her türlü fırsatı sunmaktadır. 

GENÇTUR 1989 -1998 yılları arasında 3 dönem ALLIANCE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Rakamlar ile GENÇTUR ve Gönüllü Hizmetler Derneği

1979 – 2019 arası 40 yılda Gençtur olarak :

  • 1.500.000 kişiye erişilmiş,
  • 311.489 kişiye hizmet verilmiş,
  • 23.533 genci yurtdışına göndermiş,
  • Yurtiçindeki projelerine 13.900’u aşkın yerli ve yabancı genç katılmış,
  • 176.835 gence Uluslararası Öğrenci ve Gençlik Kartı düzenlenmiştir.


1959 – 2019 arası 60 yılda GHD ve Gençtur olarak :

  • 1500 üzerinde Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı, Çocuk ve Yenigenç Kampı ve Düşlerim Gerçekleşiyor projesi gerçekleştirilmiş ve
  • 15.400’ün üzerinde Türk ve yabancı gönüllü, 10-17 arası çocuk ve yenigençin bu projelere katılımı sağlanmıştır.